English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

 

اهداف و محور های فعالیت

 

      1- ارائه­ خدمات عمومی و تخصصی در زمینه های مختلف دستگاهی و تحقیقاتی برای کمک به انجام طرح‌های تحقیقاتی در کلیه سطوح دانشگاهی و                   سایرمراکز پژوهشی و دانشگاهی سراسر کشور به صورت خرید خدمت.

      2- تقويت و توسعه رويکرد شبکه‌اي در زمينه فعاليت‌هاي آزمايشگاهي مرتبط با تحقيقات.

      3- توسعه فنون دستگاهي در جهت افزايش توانمندي‌هاي تحقيقاتي دانشگاه.

      4- استفاده بهينه از تجهيزات آزمايشگاهي.

      5- خدمات دستگاهی و مشاوره در خصوص نتایج به همراه آنالیز داده ها.

      6- کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف شامل دستگاه ها و روش ها.

      7- همكاري علمي با ساير مراكز علمي و پژوهشي داخل و خارج  از كشور.

      8- ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین در زمینه پژوهش .