English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١

 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با هدف راه اندازی فضائی متمرکز و مجهز به امکانات و تجهیزات تحقیقاتی اقدام به تاسیس آزمایشگاه جامع تحقیقات 

نموده است که در راستای پاسخگویی به نیاز های اساتید، دانشجویان و محقیقین در حال فعالیت می باشد. این آزمایشگاه در راستای هدف کلی 

ارائه خدمات آزمایشگاهی و دستگاهی منطبق بر استاندارد های روز دنیا به دانشگاهیان، محققین، صنایع و سایر اقشار  حرکت می کنداین آزمایشگاه

بالاترین کیفیت و رضایتمندی مراجعین را سرلوحه راه خود قرار داده و در برابر صرف زمان، انرژی و هزینه از سوی مراجعین همواره متعهد می باشد.