برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

دستگاه  الایزا ریدر

 

دستگاه  الکتروفورز

 

 دستگاه انکوباتور یخچال دار

 

دستگاه ریل تایم

 

 دستگاه ترموسایکلر(PCR)

 

دستگاه اتوآنالیزور(استخراج RNA)

 

 دستگاه شیکر انکوباتور حرارتی

 

 دستگاه میکروفیوژ

 

دستگاه بلاک گرمایشی

 

 دستگاه هات پلیت مگنت استیرر

 

دستگاه دستگاه IMS

 
تنظیمات قالب