برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی آزمایشگاه

 

امروزه مبنای قدرت و حیات در دنیای کنونی به میزان برخورداری از علم و دانش باز می گردد؛ که غالب جهت گیری های در این زمینه به سمت تولید و توسعۀ علم و فناوری استتوسعۀ علمی نمونه ای از اقتدار ملی کشور و بستری برای توسعه در کلیۀ امور می باشد . از این رو به منظور  تحقق توسعۀ علمی باید زمینۀ تولید علم را فراهم نمود.

 

در جهان کنونی نقش تولید علم و انجام پژوهش از یک عامل فزایندۀ رفاه فراتر رفته و به تنها راه باقی ماندن در عرصۀ حیات و حضوری مؤثر در دنیای پر تکاپوی تکنولوژی و پیشرفت مبدل شده استبدین سان آیندۀ کشورها و توسعه یافتگی آنها با تولید علم، بسط و بهره مندی آن کاملاً مرتبط است و برتری کشورها نسبت به هم به علم و نتایج و کاربردهای آن بستگی دارد. مقولۀ تولید علم و فناوری مهمترین عامل حفظ بقا، استقلال و پیشرفت کشور و ابزاری جدی برای رقابت در عرصه های مختلف جهانی است.اهمیت آزمایشگاه های تحقیقاتی به عنوان یکی از مهم ترین بستر های لازم جهت تولید علم بر همگان مبرهن می باشد از این رو؛ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با هدف راه اندازی فضائی متمرکز و مجهز به امکانات و تجهیزات تحقیقاتی اقدام با تاسیس آزمایشگاه جامع تحقیقات نموده است که در راستای پاسخگویی به نیاز های اساتید، دانشجویان و محقیقین در حال فعالیت می باشد. این آزمایشگاه در راستای هدف کلی ارائه خدمات آزمایشگاهی و دستگاهی منطبق بر استاندارد های روز دنیا به دانشگاهیان، محققین، صنایع و سایر اقشار  حرکت می کند. این آزمایشگاه بالاترین کیفیت و رضایتمندی مراجعین را سرلوحه راه خود قرار داده و در برابر صرف زمان، انرژی و هزینه از سوی مراجعین همواره متعهد می باشد

آزمایشگاه جامع تحقیقات امکان ثبت سفارش آزمایش همراه با جزئیات انجام آزمون به صورت حضوری و غیر حضوری (از طریق اینترنت) فراهم آورده است. تمامی فرآیندهای سازمانی آزمایشگاه اعم از انجام آزمون ،ثبت نتیجه ، پایش فرآیند ،گزارش گیری و در نهایت برنامه ریزی و کنترل به صورت تمام اتوماسیون و مبتنی برجدیدترین الگوهای سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) اداره شده که به موجب این مهم خطای انسانی به طور کامل حذف گریده وعلاوه بر آن امکان نظارت و پایش به صورت همزمان و در هر مرحله از آزمون به شخص حقیقی و یا حقوقی درخواست دهنده داده شده است که در نتیجه یکی از کار آمد ترین سیستم های آزمایشگاهی را به ارمغان آورده است.

تنظیمات قالب