برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید


  ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات  

                                   

                                                           نام 

 

دکتر طوبی حلاج                                                                             

 

رتبه علمی

 استادیار 

 

مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی شیمی تجزیه                                                                       

 

 

سمت فعلی

 

 

 

ریاست آزمایشگاه جامع تحقیقات

عضو هیئت علمی پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

آدرس پستی

 

ارومیه، خیابان ارشاد، خیابان شفا، ساختمان حکیم جرجانی، طبقه چهارم

کد پستی : 8135157157

 

آدرس ایمیل

hallaj.t@umsu.ac.ir

 شماره تماس

 044-33452703

   

 

 

تنظیمات قالب