برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

                                                                                                                                                      

 
 

تعداد کل خدمات ارئه شده توسط آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی ارومیه در سال 1402: 2329 خدمت

 خدمات ارئه شده به تعداد و نوع خدمت

ردیف

نام دستگاه

تعداد نمونه

1

سانتریفیوژ یخچالدار دور بالا

1112

2

انکوباتور  co2

594

3

هود لامینار

337

4

میکروسکوپ اینورت

369

5

PH   متر

280

6

ترازو

524

7

شیکر اوربیتالی

26

8

هات استیرر 6 خانه

210

9

اولتراسونیک هموژنایزر

5

10

روتاتور

36

11

حمام التراسونیک

56

12

دستگاه تقطیر آب

15

13

هات بلاک

27

14

اسپکتروفلوریمتر

158

15

کوره الکتریکی

18

16

آون

8

17

هات پلیت

35

18

خدمات سانتریفیوژ معمولی

867

19

دستگاه یک بار تقطیر

6

20

اتوکلاو

39

21

انکوباتور

71

22

فریزر 80-

85

23

یخچال داخل اتاق کشت

2

24

الترا سانتریفیوژ

110

25

خدمات همزدن نمونه های داخل میکروتیوپ با میکروفیوژ

2019

26

خدمات تکثیر واکنش های زنجیره ای پلیمراز ژن و DNA با ترموسایکلر یا PCR

1516

27

خدمات ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها

710

28

آنالیز بررسی اسید های نوکلئیک و پروتئین ها (الکتروفورز عمودی و افقی) توسط Electrophoresis

864

29

خدمات آماده سازی نمونه ها به روش مایکرویو

60

30

خدمات آنالیز خوانشگر الایزا (میکروپلیت ریدر Microplate Reader ، میکروفتومتریک پلیت ریدر، الایزا ریدر)

2743

31

آنالیز سنجش میزان بیان ژن با روش Real-time PCR

2721

32

خدمات کشت سلولی اعم از defreezing، تکثیرو فریز نمودن سلول

133

33

خدمات حمام آب گرم

10

34

خدمات همزدن و همگن کردن محلول

1

35

خدمات همزدن محلول با شیکر گردابی

5

 

 
 
 

خدمات ارائه شده به تفکیک تعداد و نوع نمونه در سال 1402

 

نوع نمونه

تعداد نمونه

خون

656

مایع رویی سلول

2211

DNA

3815

آگارز

79

سرم

40

سلول

2593

محلول

6

ماده شیمیایی

1580

سایر

15

 

 

 

خدمات ارائه شده به تفکیک تعداد و نوع مشتری در سال  1402

نوع مشتری

تعداد مشتری

دانشجوی داخل دانشگاه

۱۲

هیات علمی داخل دانشگاه

۱۱

دانشجوی خارج دانشگاه

۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 
تنظیمات قالب