به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کارگاه ها

کارگاهها:

ردیف

عنوان کارگاه

سال تشکیل

مجری

مدرس

1

سلامت جنسی

93/5/26-27

دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

آقای دکتر قوام

خانم دکتر کیانی

2

END NOTE

94/3/11

دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

آقای دکتر رشیدی

 

لیست شرکت کنندگان در کارگاه سلامت جنسی:

 

 1. لاله محمود نژاد
 2. معصومه همتی مسلک پاک
 3. رقیه عظیم زاده
 4. محبوبه اقدمی
 5. مرضیه ابراهیمی
 6. حوریه اشرافی
 7. جعفر علی حیدری
 8. علیرضا رحمانی
 9. نادر آقاخانی
 10. الهام صادقی
 11. زهرا اردونی اول
 12. پریسا فرجامی
 13. پریناز علیپور
 14. حبیبه بابایی
 15. ژاله رحیمی
 16. سمیه قوی پنجه
 17. سامره اقتدار
 18. حمیده محدثی
 19. حمیده خلیل زاده
 20. مریم مسگرزاده
 21. لیلی رحمت نژاد
 22. زهرا صفایی
 23. سمیرا اروجلو
 24. شمشاد قادری

 

 

لیست شرکت کنندگان در کارگاه END NOTE

 

 1. سمیرا اروجلو
 2. مرضیه ساعی
 3. مریم نجارزاده
 4. الهام رضایی
 5. لیلی رحمت نژاد
 6. حسین جعفری زاده
 7. سهیلا آهنگرزاده رضایی
 8. معصومه همتی مسلک پاک
 9. مرضیه ابراهیمی
 10. فاطمه مقدم تبریزی
 11. رحیم بقایی
 12. شمشاد قادری

 کارگاه روش تحقیق مقدماتی سال 1391

ردیف

ماه

تاریخ

روز

محل شرکت کنندگان

1

فروردین

91/1/24

پنج شنبه

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

91/1/25

جمعه

2

اردیبهشت

91/2/21

پنج شنبه

بیمارستان سید الشهداء

91/2/22

جمعه

3

خرداد

91/3/25

پنج شنبه

 

91/3/26

جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست شرکت کنندگاه بیمارستان سید الشهداء:

 1. صونا زینال زاده
 2.  اکرم مهماندوست
 3.  فریبا جوانشیر
 4.  محبوبه جعفرلو
 5.  معصومه کاظمی
 6.  طاهره کاظمی
 7.  کبری حیدری
 8.  مریم نوری
 9.  سکینه یوسفی
 10.  ندا مبادر ثانی
 11.  عذرا لکی
 12.  سکینه عیسی زادگان
 13.  مینا مرادی
 14.  فوزیه نوید
 15.  لیلا سید هاشمی
 16.  ژیلا صالحی
 17.  ناهید نژادحسنعلی
 18.  الهام امان پور
 19.  نازیلا امان پور
 20.  فهیمه مختارزاده
 21.  شیوا میرزائی
 22.  یونس احمدی اسلاملو
 23.  رئوف میلان نورانی
 24.  امیر رضائی
 25.  خدیجه یگانه
 26. سید محمد محمدی


لیست شرکت کنندگاه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری:

 1. جاوید بهنام
 2.  نسرین محمدی ارزلو
 3.  راضیه سید عیسی زاده
 4.  شیوا پور سردار
 5.  فریبا پورهاشم
 6.  ایران خلیلی
 7.  ژاله زینالی
 8.  فرحناز قادری
 9.  شیرین مجللی
 10.  زیبا دادرس
 11.  خاتون امینی
 12.  زهرا محبی حیدرلو
 13.  مینا علیزاده ساعتلو
 14.  فرزانه علیزاده
 15.  پریسا بابازاده
 16.  زیبا سلیمی لک
 17.  هاله دیلمقانیان
 18.  گیتا احمدی زاده
 19.  رضا اطهری فر
 20.  مهناز محمدپوری
دانشکده پرستاری و مامایی