به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
همایش ها

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی ایمنی بیمار 
ارومیه 10 الی 12 اسفند ماه 1401

پوستر همایش

 

 

کنگره بین المللی سیر تاریخی پرستاری حرفه ای در ایران
ارومیه 15 الی 17 شهریور ماه 1396

پوستر همایش

 

سومین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت با محوریت ایمنی بیمار
ارومیه 27 الی 29 آبان ماه 1394

پوستر همایش

 

دومین همایش کشوری ایمنی بیمار
ارومیه 3 الی 5 آبان ماه 1391

پوستر همایش

 

اولین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت
ارومیه 4 الی 6 آبان ماه 1390

پوستر همایش

 

همایش سراسری ارتقا سلامت خانواده
ارومیه 1 الی 3 آبان ماه 1386

پوستر همایش

 

همایش و کنگره های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

کنفرانس ها و همایش های داخلی پزشکی و غیر پزشکی

 

دانشکده پرستاری و مامایی