English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١

 

تعرفه خدمات قابل ارائه آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

ردیف

نام دستگاه

آزمون/واحد

هزینه کاربری آنالیز (تومان)

توضیحات

1

دستگاه IMS

هرخوانش

100000 تومان

کمی - کیفی

2

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا- HPLC

هرنمونه

100000 تومان

 

3

کروماتوگرافی گازي (GC)

هرنمونه

100000 تومان

 

4

Real –Time PCR

هرRUN

70000 تومان

 

5

ترموسایکلر PCR

هرRUN

50000 تومان

 

6

طیف سنج فلورسانس

هرنمونه

30000 تومان

 

7

روتاري اواپراتور )تغلیظ و جداسازي(

هرنمونه

50000 تومان

 

8

دستگاه جذب اتمی

هرنمونه

30000 تومان

 

9

بنماری

هرساعت

3000 تومان

 

10

فور (آون) 40 لیتری

هرساعت

5000 تومان

 

11

سانتریفیوژ

هردور

5000 تومان

با انواع روتور

12

سانتریفیوژ یخچالدار

هرساعت

40000 تومان

 

13

هموژنایزر اولترسونیک

هر10 دقیقه

10000 تومان

 

14

صفحه استیرر سرد

هرساعت

2000 تومان

 

15

صفحه استیرر گرم

هرساعت

2000 تومان

 

16

نگهداری نمونه در فریزر 70 (ماهیانه)

یک باکس10×10 ×10

120000 تومان

 

17

نگهداری نمونه درفریزر 80-(ماهیانه)

یک باکس10×10 ×10

120000 تومان

 

18

نگهداری نمونه در فریزر 20 (ماهیانه)

یک باکس10×10 ×10

100000 تومان

 

19

نگهداری نمونه در یخچال 2-8 درجه (ماهیانه)

یک باکس10×10 ×10

100000 تومان

 

20

نگهداری نمونه در تانک نیتروژن (ماهیانه)

به ازای یک رک ماهیانه

120000 تومان

 

21

میکروسکوپ اینورت

هرساعت

30000 تومان

 

22

استفاده از میکروسکوپ نوری

هرساعت

20000 تومان

 

23

استفاده از دستگاه پردازش کننده بافتی

هرنمونه

50000 تومان

 

24

استفاده ازشیکر روتاری

هرساعت

3000 تومان

 

25

استفاده از شیکرلوله

هرساعت

3000 تومان

 

26

شیکرانکوباتور

هرساعت

5000 تومان

 

27

PHمتر رومیزی دیجیتال

هرنمونه

5000 تومان

 

28

هیتر مگنت استیرر

هرساعت

5000 تومان

 

29

ترازوی دقیق چهارصفر

هرساعت

5000 تومان

 

30

انواع هود لامینار

هرساعت

10000 تومان

 

31

هود شیمیایی

هرساعت

5000 تومان

 

32

کشت سلول های جانوری

هرنمونه

500000 تومان

 

33

آبمقطر(یکبارتقطیر)

هرلیتر

1000 تومان

 

34

آبمقطر(دوبارتقطیر)

هرلیتر

1500 تومان

 

35

اتوکلاو

هرساعت

15000 تومان

 

36

مایکروفر( ذوب کردن ژل و... )

هرنمونه

2000 تومان

 

37

کانداکتیویتیمتر(سختی سنج)

هرنمونه

5000 تومان

 

38

دستگاه ژل داک

برای هر ژل

15000 تومان

 

39

همزن مکانیکی

هرساعت

20000 تومان

 

40

میکسرآزمایشگاهی

هرساعت

10000 تومان

 

41

میکروفیوژ

هرساعت

20000 تومان

 

42

انکوباتور2CO

هرروز

20000 تومان

 

43

دستگاه الایزاریدر

هرخوانش

20000 تومان